รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา รพ.สต.บ้านวะครึโคะ ได้ดำเนินการรณรงค์ ควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความร่วมมือ จากชาวบ้าน อสม. และหน่วยงานราชการ ต่างๆ เป็นอย่างดี


 

 

 

 

 

 

 

 

คาราวานรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ทางรพ.สต.บ้านวะครึโคะ ร่วมกับทีมคาราวานรณรงค์ตรวจมะเร็ง ปากมดลูกระยะเริ่มต้น คปสอ.อุ้มผาง เร่งประชาสัมพันธ์ และเข้าดำเนินการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2558


 

 

 

พัฒนารพ.สต.

รพ.สต.บ้านวะครึโคะ ร่วมกับประชาชน อสม. หน่วยงานราชการต่างๆ พัฒนาสถานบริการให้สะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการมารับบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร

 

 

นางสาววันทนา  มณีวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผอ.รพ.สต.บ้านวะครึโคะ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

>รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

>รดน้ำดำหัวท่านสาธารณสุขอำเภอ

>